• روستاهای هدف گردشگری
  1- روستای کامه علیا  
  2- روستای بكاول
  3- روستای نسر  
  4- روستای رزگ    
  5- روستای بسک  
  6- روستای صنوبر
  7- روستای سیوکی  تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق