• اماکن زیارتی
   
  عکس آدرس تاریخ ثبت شماره ثبت نام اثر رديف
    شهر تربت حيدريه- خ قائم - روبروی باغ ملی - جنب اداره ميراث فرهنگی مزار قطب الدين حيدر 1310/10/15 175 مزار قطب الدین حیدر 1
  بخش مرکزی - دهستان پايين ولايت - روستا ابوالقاسم -3 ک غرب شهرستان تربت حيدريه 1381/12/17 7614 مزار شیخ ابوالقاسم گورکانی 2
    بخش کدکن- شهر کدکن -انتهای کوچه حمام 1382/03/10 8953 مجموعه تاریخی مذهبی کدکن 3
    بخش كدكن- شهر کدکن- انتهای کوچه حمام جزئی از مجموعه تاريخی مذهبی کدکن 1382/03/10 8954 مزار نظام الملک کبروی 4
    بخش کدکن- دهستان کدکن- انتهای کوچه حمام 1382/03/10 8955 مسجد شیخ حیدر کدکن 5
  بخش مرکزی- دهستان پايين ولايت- روستا بوری اباد 1384/04/05 11908 مزار بوري آباد 6
    شهر تربت حيدريه - خیابان قائم - اداره ميراث فرهنگی - جنب مزار قطب الدين حيدر 1384/04/05 11909 چله خانه مجموعه قطب الدين حيدر 7
    شهر تربت حيدريه- راسته راست خ فرمانداری- ابتدای خيابان بين طالقانی 2 و4 مسجد شيخ يوسفعلی 1384/04/05 11923 مسجد شيخ يوسفعلي 8
    شهر کدکن- ميدان مسجد جامع- نبش خ جوادی مسجد سيد حسن کدکنی 1384/08/25 13872 مسجد جامع حاج سید حسن کدکنی 9
    بخش كدكن - شهر کدکن - 70 ک شمال غرب تربت حيدريه - قسمت شرقی شهر در دامنه ارتفاعات 1384/12/16 14325 مزار پیر یاهو 10
    بخش كدكن - شهر کدکن -70 ک شمال غرب تربت حيدريه - ارتفاعات جنوبی شهر کدکن مزار پير سنگی 1384/12/24 15268 مزار پیر سنگی 11
    بخش كدكن - روستاي برس - محله بالاده- 65 ک م شمال غرب تربت حيدريه - 7 ک شهر کدکن 1385/08/24 16320 حسينيه بالاده برس 12
    بخش كدكن - روستاي برس - محله بالاده- 65 ک م شمال غرب تربت حيدريه- 7 ک شهر کدکن 1385/12/14 17873 مزار حافظ رجب 13
    بخش كدكن - روستاي برس - محله بالاده- 65 ک م شمال غرب تربت حيدريه - 7 ک شهر کدکن 1385/12/14 17874 مزار قطب الدين محمد 14
    شهر تربت حيدريه -حاشيه ضلع جنوب غربي ميدان مركزي) ميدان امام خمینی) 1387/12/18 24984 ايوان مسجد جامع تربت حيدريه 15

تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق