• صنایع دستی و مشاغل سنتی

        در شهرستان تربت حیدریه مشاغل و هنرهای سـنتی هنوز تا حدی رواج دارد. اما دیگر به عنوان مشـاغلی عمده که سازنده ی ساختار اقتصادی اجتماعی تربت حیدریه باشـند وجود ندارند. از میان این مشاغل می توان به آهنگری، مسگری، نجاری، نمد مالی، حصیر بافی و فرش بافی اشاره نمود. همچنین به سبب پرورش کرم ابریشم در منطقه، چله کشی ابریشم از رواج شایانی برخوردار است.

   


  رشته های فعال صنایع دستی در شهرستان تربت حیدریه

  رشته نام بخش
  12 رشته (ابریشم کشی. تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی. ساخت زیورآلات سنتی. رودوزی های سنتی. گلیم بافی. چوب. سفال. شیشه. فرت بافی. مصنوعات چرمی یا سراجی سنتی. قلم زنی، بافتنی سنتی) مرکزی
  (ابریشم کشی. گلیم بافی) بایگ
  (فرت بافی. حصیربافی. گلیم بافی) کدکن
  (فرت بافی) رخ


تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق