• روستاهای هدف گردشگری
  1-  کامه علیا  
  2- بكاول
  3- نسر  
  4- رزگ     
  5- بسک  
  6- صنوبر
  7- سیوکی  
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق