• اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
  تربت حیدریه
  آدرس: خیابان باغ سلطانی- بعد از باغ سلطانی 15
  تلفن: 52244899 و 52222530
  کد پستی:  9516195156
  ایمیل:  mirastorbatheydariyeh@yahoo.com
  شناسه ملی:  14000184204
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق